Jl. Margakencana Utara – Margawangi Bandung

Archive for the ‘Buletin’ Category

Shalat Sebagai Tiangnya Agama

Shalat adalah salah satu dari Rukun Islam yang merupakan satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan walaupun dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan ataupun hal lainnya.

Sabda Rasul : “Shalat itu adalah tiangnya agama”. (Asholaatu imaduddin)

Bila seseorang sudah meninggalkan shalat, maka ia dinilai “kufur”. Hal ini ditegaskan Nabi Saw dalam sabdanya;
“Antara seorang hamba dengan kekufuran adalah meninggalkan shalat”. (HR. Muslim)

Nabi Saw tidak menshalatkan orang yang mati yang ketika hidupnya tidak shalat. Di akhirat nanti Allah Swt berfirman tentang keadaan orang yang berdosa:

“Apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar?”. Mereka menjawab;”kami dahulu termasuk orang-orang yang meninggalkan shalat”.
(Qs. Al Mudatsir 41-43)
(lebih…)

Iklan

Upaya Syetan Dalam Menjerumuskan Manusia

Hampir seluruh umat Islam sering terkecoh dan tertipu oleh bujuk rayu syetan, sehingga banyak yang terperosok ke dalam jebakannya itu, kenapa bisa sampai demikian?.

Karena kita sebagai manusia tidak mau tahu terhadap aturan Allah yaitu Al Qur’an, dan syetan ataupun Iblis sangat berani jangankan kepada manusia, menentang perintah Allah pun berani. Bahkan dengan lantangnya meminta izin kepada Allah untuk menjerumuskan manusia / anak cucu Adam, padahal kita sebagai manusia tidak punya salah apa-apa terhadap mereka begitupun Nabi Adam.
(lebih…)

Ciri-Ciri Iman Yang Sesungguhnya

Firman Allah di dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah 177 ;

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat , kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya , anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir ( yng memerlukan pertolongan ) dan orang-orang yang meminta-minta, dan ( memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang- orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”

Dari ayat itu dapat disimpulkan bahwa kebajikan itu adalah :

Pertama; Beriman kepada Allah.

Kita harus yakin bahwa siang dan malam kita ini diurus dan diawasi oleh Allah. Seperti yang diungkapkan Surat Al Baqarah 255:
(lebih…)

Awan Tag